Prijava

Vijesti

 Projekt PHARE 2006 - E=m * c2

10. prosinca 2008.

Sirovina-trgoprerada d.o.o. je jedna od 24 mala i srednja poduzeća u RH koja su dobila bespovratna sredstva iz programa PHARE 2006 “Pilot shema za MSP: Potpora povećanju konkurentnosti i izvoznog potencijala hrvatkih MSP". Projekt je započeo 29.11.2008. potpisivanjem ugovora sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije o sufinaciranju projekta, 29.11.2008. godine.

Naziv projekta : Export increase energy formula , E= m * c, Ecology = Modern but Cheaper, Cleaner

Dobivena sredstva Sirovina-trgoprerada d.o.o. će iskoristiti za :

  • certfikaciju po ISO normi 9001 i 14001,
  • atestaciju naših varioca za MAG i REL standard varenja,
  • nabavu software-a koji će nam pomoći u ubrzanju proizvodnog procesa i smanjenju troškova,
  • istraživanje tržišta BIH i Srbije
  • kao i za nastupe na 3 specijalizirana sajma za ekologiju

 

 

Vrijednost projekta iznosi 107.000,00 eura, gdje 72% osigurava Europska Unija, a ostalih 28% Sirovina-trgoprerada d.o.o.

Komentari


 

Usluge

Otkup i odvoz
Građevinske djelatnosti
Najam kontejnera

Vijesti iz ekologije

© 2010 - 2015 Sirovina d.o.o. Izrada web portala » Considero.hr