Dijelovi

VW T4

Model: T4
Godina proizvodnje: 1995

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.