O nama

Početci rada poduzeća sežu u 1951. godinu kada je poduzeće osnovano pod prvim nazivom "Otpad". Poduzeće je privatizirano 2002. godine., kada su zacrtani novi pravci razvoja i od tada poduzeće bilježi stalan rast u poslovanju. Ukupno poslovanje smo certificirali sa ISO 9001 i ISO 14001 normom. Danas je poduzeće jedno od vodećih poduzeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Poduzeće danas posluje na 3 lokacije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji :

  Bjelovar

  Daruvar

  Čazma

 OSNOVNI PODACI:

Puni naziv poduzeća : SIROVINA društvo sa ograničenom odgovornošću za ekologiju i gospodarenje otpadom
Skraćeni nazivSIROVINA d.o.o.
Sjedište poduzeća:Bjelovar, Ulica 29. rujna 2.
Porezni broj0979040
OIB: 30322785480
Član uprave društva jeLuka Iličićdipl. ing. el., direktor

Vlastitim poslovanjem pokušavamo promijeniti svijest građana o važnosti brige o okolišu i recikliranju. To se može vidjeti po akcijama sakupljanja glomaznog otpada, postavljanju kontejnera na istaknutim površinama, eko-otocima i suradnji s eko-školama. Sigurni smo da ćemo u tom pokušaju osvještavanja građana i uspjeti.

Djelatnost

Ekologija

skupljanje, obrada i sortiranje otpada

NEOPASNI OTPAD:
metalni otpad, papir, plastika, ambalažni otpad

OPASNI OTPAD
automobili, akumulatori

Građevina

izgradnja reciklažnih dvorišta

izgradnja objekata za skladištenje otpada

izgradnja komunalne infrastrukture

demontaža industrijskih postrojenja

rušenje objekata

Prodaja tehničkih plinova

kisik
argon
ugljični dioksid tip 40
dušik 4.5 / 5.0
feromix C18
inoxmix
medicinski zrak

Dozvole i koncesije

Sirovina  d.o.o. posjeduje važeće dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom za :

djelatnosti sakupljanja, prijevoza i privremeno skladištenje opasnog otpada na području Republike Hrvatske
djelatnosti sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade mehaničkim postupcima neopasnog otpada na području Bjelovarsko-bilogorske županije
djelatnosti sakupljanja, prijevoza i mehaničke obrade građevinskog otpada mobilnim postrojenjem na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Poduzeće je također ovlašteni koncesionar za obavljanje :

djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora na području Bjelovarsko-bilogorske županije
djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske
djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području RH
djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže (PET, staklo, Al/Fe te ostali polimeri) na području Bjelovarsko-bilogorske, te području Grada Đurđevca i okolice
djelatnosti skupljanja, odnosno preuzimanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada (papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže, skupne i transportne otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala na području Republike Hrvatske

ISO 9001 i 14001 standard

Sveukupno poslovanje smo 2009 godine uskladili sa ISO normom 9001 i  ISO normom 14001. Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom je ostvario pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja. Sustav je poboljšao zadovoljstvo i povjerenje kupaca - vjernost kupaca, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnosti i sveukupne rezultate i sposobnosti - bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi.

Naša misija je:

Kvalitetnom realizacijom naših usluga (sakupljanje i obrada sekundarnih sirovina, demontaža postrojenja i građevinski radovi), trajno održavati zadovoljstvo naših kupaca na najvišoj razini, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Naša načela su:

  • partnerski odnosi s kupcima,  dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama
  • stalno obnavljanje i modernizacija strojnog parka, te praćenje novih tehnologija u segmentu ekologije, posebno sakupljanja i obrade otpada
  • sprječavanje onečišćenja okoliša tijekom realizacije radnih aktivnosti
  • stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
  • racionalna potrošnja i briga o očuvanju prirodnih resursa
  • usklađenje sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša
  • održavanje visoke razine svijesti o zaštiti okoliša kod naših djelatnika, partnera i kooperanata

Reference

Popis izvršenih radova i demontaža:

2011.

Dioki d.d., Zagreb
Rezanje, demontaža, odvoz i zbrinjavanje:
Postrojenja dorada polietilena
Postrojenja polietilen I
Postrojenja parnih generatora
Postrojenja EPS polimerizacija
Pogon rashladni toranj
Parnog i plinskog cjevovoda

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d., Orahovica

Žito d.o.o.,  Osijek

PPK Valpovo d.o.o., Valpovo
Rezanje, demontaža, odvoz i zbrinjavanje silosa

INA d.d., Rafinerija Sisak
Demontaža kolne vage

2010.

Gala d.d., Bjelovar Farma
Demontaža 4 objekta 80 x 18 m

Dukat mliječna industrija d.d.,  pogon Sirela Bjelovar
Demontaža uparne stanice i spremnika

Pevec d.o.o.,  lokacije Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Vrbovec, Split
Rušenje objekata  površine 25.000 m2

Alstom Hrvatska d.o.o., Karlovac
Demontaža i odvoz turbina cca 250 t

2009.

KBC Rebro, Zagreb
Demontaža i rušenje objekata bolnice

 

INA d.d., Rafinerija Sisak
Rezanje i demontaža dimovodnih kanala cca 460 t

Agroprerada d.o.o., Ivanić Grad
Rušenje i demontaža kompletnog mlinskog postrojenja

PLINACRO d.o.o., Zagreb
Rezanje i demontaža spremnika za ukapljeni plin

Rapid d.d., Virovitica
Demontaža i rezanje žarne peći

2008.

Mliječna industrija „Zdenka“ d.d., Veliki Zdenci
Rezanje i demontaža kotolovnice i dijelova linije za proizvodnju mliječnih proizvoda

Bjelovarski sajam d.o.o. - Sajam u Gudovcu
Demontaža i rezanje 24 silosa

Silosi Garešnica d.o.o., Garešnica
Demontaža i rezanje 7 silosa

Dukat mliječna industrija d.d. – pogon Sirela Bjelovar, Bjelovar
Rezanje i demontaža rashladnih uređaja

MORH, Vojarna Bjelovar
Rezanje i demontaža objekata vojarne

2007.

INDA d.d., Rafinerija „INA“ Sisak
Rezanje i demontaža spremnika za sirovu naftu

Agrokor d.d., Farma koza „Samarica“
Rezanje i demontaža objekata farme koza cca 5 ha

Agroprerada d.o.o., Ivanić Grad
Rezanje i demontaža sušare

Bjelovarski sajam d.o.o. - Sajam Gudovac, Bjelovar
Rezanje i demontaža metalne hale

2006.

Podravka d.d. -  Koprivnica
Rezanje i demontaža linije za proizvodnju dječje hrane

Viro tvornica šećera d.d., Virovitica
Rezanje i demontaže spremnika za šećernu reput

Pamučna industrija Glina d.d., Glina
Rezanje i demontaža kompletnog industrijskog pogona Pamučne industrije Glina

INA d.d.,  pogon Oki, Zagreb
Rezanje, demontaža postrojenja i objekata

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.