Sakupljanje i primarna prerada neopasnog otpada

Vršimo uslugu otkupa i odvoza:

Metalnog otpada ( željezo, aluminij, bakar, mesing...)

Ambalažnog otpada ( papir, karton, najlonska folija, PET, Al/Fe i staklena ambalaža )

Građevinskog otpada ( otpadna cigla, beton )

Glomaznog otpada


Za sve dodatne informacije nas kontaktirajte.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.