Građevinske djelatnosti

Demontaža silosa u Garešnici

Sirovina - Trgoprerada d.o.o. se je, uz prikupljanje sekundarnih sirovina, specijalizirala za demontažu metalnih konstrukcija, silosa, hala, građevinskih obekata.

Demontaža silosa u Garešnici je započela 07.04.2008., te je kompletan posao završen 30.04.2008, u efektivnih 18 radnih dana.

Silosi su dimenzija 24 metara visine i 8 metara širine, te se na vrhu svakog silosa nalazio elevator sa pokretnom trakom i moto reduktorom koji je također uklonjen. Ukupno je uklonjeno i demontirano 7 silosa, dok je u cijelom postupku sudjelovalo 12 ljudi. Za demontažu su korištene 2 dizalice od toga: veća 80 tonska te jedna manja vatrogasna dizalica. Demotaža je rađena u veoma teškim uvjetima na visini do 30 metara s uskim prostorom manipulacije jer su se u neposrednoj blizini silosa nalazi škola, gospodarsko postrojenje i kuća.

Svih 7 silosa je uklonjeno i demontirano na zemlji gdje su naši rezači rezali metalne dijelove na manje profile te su se profili utovarali uz pomoć bagera sa grajferom.

U galeriji možete pogledati slike sa demontaže.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.