Suradnja sa eko školama

Eko-škole su univerzalni program odgoja i obrazovanja za okoliš namijenjen odgojno-obrazovnim institucijama od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. Program su osmislili stručnjaci sa najistaknutijih sveučilišta u Europi na način da se, uz manje ili veće prilagodbe može primijeniti u bilo kojoj europskoj državi i izvan Europe.

Osim odgojno-obrazovne komponente (prvenstveno odgojne), program ima za europske države, naglašene i eurointegracijske komponente. Program počiva na strogo propisanoj metodologiji provedbe, koja se ne može mijenjati po vlastitoj volji, te na smjernicama za provedbu međunarodnog koordinatora i nacionalnog koordinatora programa.

Eko-škole su intelektualno vlasništvo Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education - FEE), koju je 1981. godine utemeljilo Vijeće Europe imajući u vidu narastajuće globalne probleme okoliša, prvenstveno klimatske promjene, a isto tako predstojeće integracijske procese na razini Europske Zajednice. Ova zaklada se do 2001. godine zvala Europska zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš, a program se zvao Europske eko-škole. Pošto se program s početkom ovog tisućljeća počeo širiti i na druge kontinente, kao i drugi programi FEE, Zaklada je promjenila naziv u "Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš".

Tako je zaklada iz europskih prešla u šire međunarodno-globalne okvire. Sjedište međunarodnog koordinatora Eko-škola je u Lisabonu. Jednom godišnje, a po potrebi i češće, održavaju se sastanci nacionalnih voditelja programa sa međunarodnim koordinatorom, na kojima se usuglašavaju mnoga pitanja u svezi s metodologijom provedbe.

Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" je predstavnik Republike Hrvatske u Zakladi za odgoj i obrazovanje za okoliš od 1997. godine. "Lijepa naša" je ovlaštena za vođenje i koordiniranje svih programa FEE u Republici Hrvatskoj, što osim Eko-škola uključuje i sljedeće programe: Plava zastava, Zeleni ključ, Mladi izvjestitelji za okoliš i Učenje o šumama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.